Регламент роботи центру надання адміністративних послуг

Дата: 24.05.2022 12:46
Кількість переглядів: 729

Затверджено рішенням Вознесенської

сільської ради від 10.02.2022року №21-19/VІІІ

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи центру надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Вознесенської сільської ради

 

Загальна частина

1. Цей регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП Вознесенське, центр), його віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значеннях, визначених законами України "Про адміністративні послуги", «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

4. ЦНАП Вознесенське у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Вознесенської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, Положенням про про ЦНАП та регламентом ЦНАП.

Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

5. ЦНАП розміщується в центральній частині села або іншому зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до приміщення (будівлі) розміщуються вивіска з позначенням “Центр надання адміністративних послуг” або “Центр Дії”, яке дублюється у тактильному вигляді та шрифтом Брайля. Позначення “Центр надання адміністративних послуг” та “Центр Дії” можуть розміщуватися одночасно.

Перед входом до приміщення розміщуються тактильні та контрастні позначки для осіб з інвалідністю з порушеннями зору.

Вхід до приміщень ЦНАП, який має сходи, повинен бути облаштований кнопкою виклику, пандусом та поручнями з обох боків для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також місцями для тимчасового розміщення дитячих колясок.

У приміщенні ЦНАП облаштовується санітарна кімната з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення.

Облаштування центру позначенням “Центр Дії”, навігаційними табличками (табличками, які використовуються для орієнтування у центрі), піктограмами здійснюється за зразками згідно з додатками 1-4.

Для оздоблення стін рекомендоване використання кольорів згідно з додатком 5.

У кольорі чи елементах меблів рекомендованим є використання хоча б одного з кольорів, яким оздоблено стіни центру.

Облаштування центру здійснюється з дотриманням вимог щодо інклюзивності будівель і споруд, передбачених Державними будівельними нормами ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення” стосовно їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

На прилеглій до центру території облаштовуються місця для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення, зокрема відповідно позначені місця для автотранспортних засобів, якими керують (в яких перевозяться) особи з інвалідністю, у кількості, визначеній Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. Будівлі, приміщення та стоянки центру облаштовуються з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил. На прилеглих вулицях розміщуються інформаційні таблички, на яких зазначається місце розташування центру.

6. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита частина.

7. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

8. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, постери (плакати) та/або інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг, а також інформацію щодо можливостей отримання послуг он-лайн в електронному вигляді, інформацію щодо здійснення консультування підприємців (“Дія. Бізнес”) (у разі проведення такого консультування в приміщеннях центру), інформацію щодо здійснення прийому суб’єктів звернення з надання безоплатної правової допомоги (у разі проведення такого прийому в приміщеннях центру), а також інформацію щодо електронного урядування та електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, цифрових інновацій та технологій.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, комп’ютерною технікою з вільним доступом до Інтернету та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг приміщення, де розміщені сектор інформування центру, територіальний підрозділ центру, віддалене (у тому числі пересувне) робоче місце адміністратора, облаштовуються відповідними засобами (зокрема скринькою) та/або в них розміщується в доступному місці книга відгуків і пропозицій.

Для встановлення зворотного зв’язку із суб’єктами звернень в електронній формі у зазначеному приміщенні розміщується інформація, що містить гіпертекстові посилання та QR-коди на форми-опитувальники (анкети) для оцінювання суб’єктами звернення якості наданих їм адміністративних послуг, в тому числі на комп’ютерній техніці, у терміналах, інших технічних засобах, а також на відповідних веб-сайтах. Зазначена інформація розміщується окремо в секторах прийому, інформування, очікування та обслуговування.

9. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до центру протягом дня, та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

У секторі очікування облаштовуються  не менше як 3 місця для суб’єктів звернень.

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з порушеннями зору.

У приміщеннях центру, у приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця адміністраторів, та на пересувних віддалених робочих місцях адміністраторів створюються умови для оплати суб’єктами звернень адміністративного збору (зокрема, розміщуються банкомати, платіжні термінали (у тому числі POS-термінали, програмно-технічні комплекси самообслуговування).

10. Сектор обслуговування повинен бути утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

11. Площа секторів очікування та обслуговування центру, його територіального підрозділу та приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора, а також площа пересувного віддаленого робочого місця адміністратора “Мобільний центр” повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

Рекомендована площа секторів очікування та обслуговування становить не менше як30 кв.метрів. 

12. На інформаційних стендах або інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження та місцезнаходження, віддалених робочих місць адміністраторів, місця розташування майданчиків, на яких працюють пересувні віддалені робочі місця адміністратора “Мобільний центр” (в разі їх утворення), номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру, віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів (в разі їх утворення) (прийомні дні та години, вихідні дні), який затверджується органом, що утворив центр, з урахуванням потреб суб’єктів звернення та відповідно до вимог Закону України “Про адміністративні послуги”;

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр,  віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів (в разі їх утворення), та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

положення про центр;

регламент центру;

графік надання консультацій, прийому суб’єктів звернень суб’єктами, які забезпечують консультування та прийом у приміщеннях центру;

інформацію щодо можливостей отримання послуг он-лайн в електронному вигляді;

інформацію щодо електронного урядування та електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, цифрових інновацій та технологій.

13. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр,  віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів (в разі їх утворення), повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за  сферами законодавства, та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів (у разі їх утворення), затверджується органом, що утворив центр, з урахуванням потреб суб’єктів звернення.

14. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення або на веб-сайті органу, що утворив центр.

15. Особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування в інший спосіб, який є зручним для осіб з інвалідністю, зокрема осіб з порушеннями слуху, зору, та інших маломобільних груп населення.

Для забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, які є глухими, німими або глухонімими, до роботи центру може залучатися перекладач жестової мови.

16. У разі надання адміністративних послуг через центр консультації з питань надання таких послуг проводяться (у тому числі представниками суб’єктів надання адміністративних послуг) виключно у центрі, на віддалених робочих місцях адміністраторів.

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

17. Вознесенська сільська рада, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

18. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив центр, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

Робота інформаційного підрозділу центру

19. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ центру також:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

20. Виконавчий комітет Вознесенської сільської ради створює та забезпечує роботу  окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 12 цього  регламенту, а також відомості про найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, доступність центру для осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

21. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною.

Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

22. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру ( до адміністраторів, що працюють на віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях, з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг у спосіб, що аналогічний способу звернення, або в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб.

Керування чергою в центрі

23. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі (його територіальних підрозділах, на віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів) вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

24. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

25. У центрі, на віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів, може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру, його територіальних підрозділів, адміністраторів центру, що працюють на віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях, з використанням телефонного зв’язку та/або електронної реєстрації на сторінці на веб-сайті Вознесенської сільської ради чи за допомогою Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

26. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

Прийняття заяви та інших документів у центрі

27. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі або його віддалених(у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів (в разі їх утворення).

Окремі завдання адміністратора, пов’язані з отриманням вхідного пакета документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може виконувати староста, а також у випадках, передбачених законодавством, інша уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської ради.

У випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення адміністратор центру складає заяву в електронній формі, друкує її та надає суб’єкту звернення для перевірки та підписання.

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб та юридичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання та їх місця знаходження,  крім випадків, передбачених законом.

 

28. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

29. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі, віддаленому (у тому числі пересувному) робочому місці адміністратора (в разі їх утворення) особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

30. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження. Інформація про довірену особу фіксується у матеріалах справи.

31. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

32. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів (додаток6) , у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

33. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу - в електронній формі.

34. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в центрі, віддаленому (у тому числі пересувному) робочому місці адміністратора (в разі їх утворення), спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового зв’язку, у тому числі кур’єром за додаткову плату, або телекомунікаційного зв’язку чи в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

35. Адміністратор центру та/або державний реєстратор здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі) (додаток7). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

Реєстрація та облік заяв, вхідних пакетів документів та оформлених результатів надання адміністративних послуг у центрі та на віддаленому (у тому числі пересувному) робочому місці адміністратора може вестися централізовано (зокрема шляхом запровадження електронного документообігу) або окремо в центрі та на віддаленому (у тому числі пересувному) робочому місці адміністратора.

36. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

При реєстрації вхідного пакету документів з недоліками суб’єкту звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення або несвоєчасного усунення, про що робиться відмітка у описі до вхідного пакету документів.

37. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через Центр із фіксацією цих дій у описах прийняття та передачі справи. При цьому суб’єкту звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів. Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (довіреної особи).

38. У випадку не усунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів у строк, передбачений законодавством для надання адміністративної послуги, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

39. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

40. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи(додаток8) у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

Суб’єкт звернення має право звернутися до адміністратора відділу з заявою про залишення без розгляду заяви та поданих документів для отримання адміністративної послуги, про що адміністратор Центру повідомляє суб’єкта надання адміністративної послуги.

Під час прийому суб’єктів звернень адміністратором Центру може вестись відео-спостереження та звукозапис розмови.

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

41. Після вчинення дій, передбачених пунктами   27-40  цього  регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

42. Передача справ у паперовій формі від центру (його територіального підрозділу, віддаленого робочого місця адміністратора (в разі їх утворення) до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

Передача справ до суб’єкта надання адміністративної послуги може здійснюватися шляхом надсилання електронних копій оригіналів паперових документів (фотокопій) з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку, зокрема через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, передача справ у паперовій формі у такому разі не здійснюється, крім випадків, передбачених законодавством.

43. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

44. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків.

45. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи;

за необхідності без участі суб’єкта звернення отримати документи

або інформацію, що перебувають у володінні державних органів, органів

місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать

до сфери їх управління;

розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом для надання відповідної адміністративної послуги.

46. У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через Центр.

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

47. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру (його віддаленого (у тому числі пересувного) робочого місця адміністратора (в разі їх утворення), про що зазначається в листі про проходження справи.

48. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

49. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів і зберігається в матеріалах справи.

У разі коли способом отримання результатів надання адміністративних послуг обрано засоби поштового зв’язку, такий документ вкладається в рекомендований лист з позначкою “Адміністративна послуга”, яка проставляється працівником центру, і передається представнику оператора поштового зв’язку за накладною, під підпис.

50. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом трьох місяців відповідні документи надсилаються суб’єкту надання адміністративних послуг для архівного зберігання.

Відмова у наданні адміністративної послуги оформляється суб’єктом надання адміністративної послуги письмово із зазначенням причини відмови з посиланням на норми чинного законодавства. 8.7. Відмова у наданні адміністративної послуги вважається результатом та долучається до адміністративної справи, про що робиться відповідна відмітка в листі про проходження справи.

51. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

52. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

53. Інформація про кожну надану адміністративну послугу стосовно її проходження зберігається в даних журналу реєстрації в Центрі, а заява суб’єкта звернення та документи до неї, зберігаються в суб’єкта надання адміністративних послуги.

У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі.

Інформація про адміністративні послуги, надані адміністратором центру, що працює на віддаленому (у тому числі пересувному) робочому місці, подається центру щодня засобами електронного зв’язку для узагальнення в порядку, визначеному регламентом центру.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

54 . Суб’єкт звернення може відкликати свою заяву про надання адміністративної послуги до моменту прийняття рішення у справі, крім випадків, визначених законодавством.

Адміністратор центру невідкладно у день надходження заяви здійснює її реєстрацію, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу та дати отримання заяви про відкликання, та невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, передає суб’єкту надання адміністративної послуги, якому передано вхідний пакет документів щодо даної справи.

Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви про відкликання, повертає оригінали документів, подані для надання адміністративної послуги, до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

Адміністратор центру невідкладно у день надходження оригіналів документів від суб’єкта надання адміністративної послуги повідомляє про це суб’єкту звернення.

Відкликання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється з урахуванням процедур, визначених пунктами 27-54 цього  регламенту.

Особливості діяльності адміністратора центру, що працює на віддаленому робочому місці

55. Рішення про утворення та розміщення віддаленого (у тому числі пересувного) робочого місця адміністратора приймається Вознесенською сільською радою            відповідно до вимог, зазначених у пунктах 5 і 8 цього регламенту, та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.

Віддалене робоче місце адміністратора розміщується на першому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до такої будівлі.

Адміністратор центру, що працює на віддаленому (у тому числі пересувному) робочому місці, можуть обслуговувати населення одного або кількох старостинських округів.

56. У приміщенні, де розміщене віддалене робоче місце адміністратора, або на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора забезпечується розміщення актуальної, вичерпної інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг, з дотриманням вимог, встановлених пунктом 8 цього регламенту.

57. Приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора (крім пересувного віддаленого робочого місця адміністратора), облаштовуються місцями для очікування суб’єктами звернень.

За рішенням Вознесенської сільської ради, окремі функції адміністратора, пов’язані з отриманням заяви та вхідного пакета документів, видачею результатів надання адміністративних послуг або наданням адміністративних послуг, можуть здійснюватися старостою.

Особливості діяльності пересувних віддалених робочих місць адміністраторів

58. Пересувне віддалене робоче місце адміністратора призначене для проведення виїзного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення із застосуванням таких сервісів:

1) “Мобільний адміністратор” - обслуговування проводиться адміністратором за місцем проживання/перебування суб’єкта звернення (житло, заклад охорони здоров’я, заклад соціального захисту тощо) за допомогою ручного мобільного комплекту програмних та технічних засобів з вільним доступом до Інтернету;

2) “Мобільний центр” - обслуговування проводиться адміністратором та представниками суб’єктів надання адміністративних послуг на спеціально підготовленому майданчику у транспортному засобі, обладнаному відповідним комплектом програмних та технічних засобів з вільним доступом до Інтернету.

Формування комплекту програмних та технічних засобів, що використовуються на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора, здійснюється залежно від адміністративних послуг, які надаються на такому робочому місці.

Захист інформації на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

59. Вознесенська сільська рада визначає порядок роботи пересувного віддаленого робочого місця адміністратора та перелік категорій суб’єктів звернення, яким можуть надаватися адміністративні послуги на ньому.

60. Сервіс “Мобільний центр” застосовується для надання адміністративних послуг мешканцям населених пунктів, визначених Вознесенською сільською радою,  з урахуванням територіальної доступності.

Сервіс “Мобільний адміністратор” застосовується для надання адміністративних послуг маломобільним групам населення.

Вознесенською сільською радою можуть бути визначені інші категорії суб’єктів звернення, яким можуть надаватися адміністративні послуги за допомогою сервісу “Мобільний адміністратор”.

61. Складення (уточнення) маршруту та графіка роботи пересувного віддаленого робочого місця адміністратора здійснюється не рідше одного разу на тиждень на підставі заяв про надання відповідного сервісу. Якщо у роботі пересувного віддаленого робочого місця адміністратора беруть участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг, маршрут та графік роботи погоджується із зазначеними суб’єктами.

Інформація про маршрут та графік роботи пересувного віддаленого робочого місця адміністратора повинна своєчасно оновлюватися та бути доступною для населення, яке обслуговується на ньому.

62. Заяви про надання відповідного сервісу подаються до центрів, віддалених робочих місць адміністраторів суб’єктами звернення, їх представниками, родичами, особами, які здійснюють догляд за ними або проживають разом з ними, а також старостами, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, іншими закладами та установами, де проживають/перебувають суб’єкти звернення, одним із таких способів:

1) в усній формі - у разі відвідування центру, віддаленого робочого місця адміністратора або подання заяви за телефоном;

2) у паперовій формі - у разі надсилання заяви поштою;

3) в електронній формі - у разі подання заяви через відповідну інформаційно-телекомунікаційну систему.

63. Про застосування відповідного сервісу адміністратор невідкладно повідомляє особі, яка подала заяву, а за наявності обґрунтованих причин - у строк не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви у спосіб, вказаний нею в заяві.

У разі потреби адміністратор звертається до суб’єкта звернення або особи, яка подала заяву, для уточнення відомостей, зазначених у ній.

64. У повідомленні про застосування відповідного сервісу обов’язково зазначаються дата та місце, за якими буде надана адміністративна послуга, а також реквізити для оплати адміністративного збору (якщо адміністративна послуга є платною) і способи оплати безпосередньо на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора.

65. У повідомленні про відмову у застосуванні відповідного сервісу обов’язково зазначаються підстави такої відмови (одна або кілька), а саме:

1) суб’єкт звернення не належить до категорій осіб, обслуговування яких проводиться із застосуванням сервісу відповідно до пункту 57 цього регламенту;

2) послуга не включена до переліку адміністративних послуг, що надаються на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора;

3) суб’єкт звернення проживає/перебуває за межами території сільської територіальної громади, яка обслуговується пересувним віддаленим робочим місцем адміністратора.

66. Візит адміністратора до суб’єктів звернення із застосуванням сервісу “Мобільний адміністратор” здійснюється відповідно до графіка роботи, визначеного сільською радою, на службовому або громадському транспорті чи пішки залежно від складу ручного мобільного комплекту програмних та технічних засобів, маршруту руху та кількості суб’єктів звернення, які обслуговуються.

Про свій візит адміністратор попереджає суб’єкта звернення або особу, яка подала заяву про надання відповідного сервісу.

67. Візит адміністратора припиняється, а сервіс “Мобільний адміністратор” не застосовується за наявності підстав, визначених пунктом 62 цього регламенту.

68. Під час застосування сервісу “Мобільний центр” забороняється:

1) розміщувати у транспортному засобі, на базі якого функціонує сервіс, більшу кількість суб’єктів звернень, ніж це передбачено облаштованими робочими місцями/сидіннями в ньому;

2) використовувати транспортний засіб, на базі якого функціонує сервіс, в інших цілях ніж надання адміністративних послуг;

3) надавати адміністративні послуги під час руху транспортного засобу, на базі якого функціонує сервіс, а також у місцях, не передбачених маршрутом.

69. Прийняття та опрацювання вхідного пакета документів, а також повернення вихідного пакета документів на пересувних віддалених робочих місцях адміністратора здійснюється відповідно до вимог цього Примірного регламенту.

 

Строки надання адміністративної послуги

70. Граничний строк надання адміністративної послуги визначається законом. У разі якщо законом не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

71. У разі надання адміністративної послуги субєктом надання адміністративних послуг на засадах колегіальності рішення про надання адміністративної послуги або про відмову в її наданні приймається у термін, визначений у п.67, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення – на першому засіданні колегіального органу після закінчення цього терміну.

72. Адміністративна послуга вважається наданою з моменту інформування субєкта звернення про її надання. При цьому термін доставки поштової кореспонденції незараховується до терміну надання адміністративної послуги.

 

 

Секретар сільської ради                                                     Ганна МАКАРЕНКО

 

 

Додаток 1
до  регламенту

ЗРАЗОК ТА ОПИС
позначення “Центр Дії”

1. Позначення “Центр Дії” має форму прямокутника та складається з логотипу “Дія” та дескриптора “Центр”.

2. Логотип “Дія” складається із шрифтового напису “Дія”, розміщеного в центрі квадрата з округлими згладженими кутами. Для логотипа використовується шрифтова гарнітура “e-Ukraine” та суцільна заливка чорного кольору, що має таке значення:

HEX - #000000; CMYK - 0 %, 0 %, 0 %, 100 %.

3. Логотип “Дія” не може бути меншим від дескриптора “Центр”, розміщеного поряд. Відстань між ними повинна бути рівною ширині символу “і”.

4. Дескриптор “Центр” виконується літерами чорного кольору шрифтовою гарнітурою “e-Ukraine”.

 

Додаток 2
до регламенту

ЗРАЗКИ ТА ОПИС
навігаційних табличок


Зразок 1


Зразок 2


Зразок 3


Зразок 4


Зразок 5


Зразок 6


Зразок 7

 

1. Навігаційні таблички, що розміщуються в центрах надання адміністративних послуг, мають форму прямокутника розміром 250 х 400 міліметрів (зразки 1, 2, 5-7).

Навігаційні таблички, що містять напис та вказівник руху, мають форму прямокутника розміром 250 х 600 міліметрів (зразки 3 і 4).

2. Написи виконуються літерами чорного кольору, шрифтовою гарнітурою “e-Ukraine”, висотою не менше 1/3 висоти таблички.

3. У центрі навігаційних табличок (зразки 1-4) розміщуються написи “Прийом документів”, “Видача документів”, “Вхід”, “Вихід”, “Електронна черга”, “Простір для очікування та відпочинку”, “Ігровий простір”, “Місце для самообслуговування”, “Адміністратор”, “Державний реєстратор”, “Робоче місце № __”, “Службове приміщення”, “1 поверх”, “Охорона”, “Ліфт”, “Сходи”, “Конференц-зал”, “Вхід заборонено”, “Кнопка виклику адміністратора”, “Ведеться відеоспостереження”, “Ведеться аудіоспостереження”, “Wi-Fi”, “Архів”, “Комунальні послуги”, “Дія.Бізнес”, “Безоплатна правова допомога”, “Банківські послуги”, “Прийом громадян головою територіальної громади”, “Пошта”, “Кав’ярня”, “Коворкінг-зона”, “Страхова компанія”, “Нотаріус”.

Навігаційні таблички, що позначують розміщення інформаційного підрозділу та вбиральні, виготовляються згідно із зразками 5 і 6.

4. Поряд з навігаційною табличкою “Місце для самообслуговування” може розміщуватися табличка згідно із зразком 7, яка має форму прямокутника розміром 250 х 400 міліметрів.

Напис виконується літерами чорного кольору, шрифтовою гарнітурою “e-Ukraine”.

Висота верхнього ряду літер напису становить не менше 1/3 висоти таблички.

Висота нижнього ряду літер напису становить не менше 1/4 висоти таблички.

У центрі таблички з вирівнюванням за лівим полем відповідно до зразка 7 розміщується напис:

“Скористайтеся порталом Дія

Зручно. Непомітно. Людяно”.

5. У разі потреби для орієнтування в центрі надання адміністративних послуг можуть використовуватися інші навігаційні таблички, які виготовляються з дотриманням вимог щодо кольору, шрифту та розміру.

6. Таблички, що вказують напрямок руху, застосовуються у разі потреби додатково до навігаційних табличок.

7. Градієнт кольору для відтворення фону, на якому розміщуються написи, має таке значення:

HEX - #007EFF; CMYK - 100 %, 51 %, 0 %, 1 %;

HEX - #89DB33; CMYK - 37 %, 0 %, 77 %, 14 %.

 


Додаток 3
до регламенту

ЗРАЗОК ТА ОПИС
табличок для позначення робочих місць адміністраторів

1. Таблички для позначення робочих місць адміністраторів центрів надання адміністративних послуг можуть розміщуватися на робочих місцях (столах) адміністраторів у разі відсутності електронного табло та мають форму квадрата розміром 210 х 210 міліметрів.

2. Написи виконуються цифрами чорного кольору, шрифтовою гарнітурою “e-Ukraine”. Висота всіх літер напису становить не менше 60 відсотків розміру таблички.

3. Градієнт кольору для відтворення фону, на якому розміщується напис, має таке значення:

HEX - #04C65D; CMYK - 72 %, 0 %, 80 %, 0 %;

HEX - #AA2B8E; CMYK - 41 %, 92 %, 0 %, 0 %;

HEX - #007EFF; CMYK - 80 %, 51 %, 0 %, 0 %;

HEX - #FF831A; CMYK - 0 %, 58 %, 90 %, 0 %.

{Примірний регламент доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 818 від 04.08.2021}


Додаток 4
до  регламенту

ЗРАЗОК ТА ОПИС
піктограм

1. Піктограми виготовлені з полівінілхлоридового коробу завтовшки 50 міліметрів, мають форму квадрата розміром 650 х 650 міліметрів та радіусом заокруглення 150 міліметрів. Піктограми розміщуються одна від одної на відстані 150 міліметрів. Короб та слова виклеєні плівкою Oracal 641.

2. Рекомендований колір фону, на якому розміщуються піктограми, має таке значення:

HEX - #45494E; СMYK - 30 %, 20 %, 0 %, 80 %;

HEX - #5d6970; СMYK - 17 %, 6 %, 0 %, 56 %;

HEX - #3f3a3a; СMYK - 0 %, 8 %, 8 %, 75 %;

HEX - #0f4336; СMYK - 78 %, 0 %, 19 %, 74 %;

HEX - #1f4764; СMYK - 69 %, 29 %, 0 %, 61 %.

Монтаж на стіну здійснюється за допомогою двостороннього скотчу.

3. Написи виконуються літерами чорного кольору, шрифтовою гарнітурою “e-Ukraine”, висотою не менше 50 міліметрів.

4. У центрі піктограм розміщуються 12 написів з використанням відповідного кольору фону “Зручно”, “Швидко”, “Сучасно”, “Безбар’єрно”, “Просто”, “Людяно”, “Надійно”, “Досконало”, “Доступно”, “Прозоро”, “Дієво”, “Привітно”.

5. Кольори для відтворення фону, на якому розміщуються написи, мають таке значення:

HEX - #42B549; СMYK - 79 %, 0 %, 99 %, 0 %;

HEX - #524A9D; СMYK - 80 %, 78 %, 0 %, 0 %;

HEX - #FFFFFF; СMYK - 0 %, 0 %, 0 %, 0 %;

HEX - #F26F21; СMYK - 0 %, 70 %, 100 %, 0 %;

HEX - #30A2DB; СMYK - 78 %, 14 %, 0 %, 0 %;

HEX - #ED3224; СMYK - 0 %, 95 %, 90 %, 0 %;

HEX - #FBED23; СMYK - 8 %, 0 %, 100 %, 0 %;

HEX - #EC1475; СMYK - 0 %, 100 %, 10 %, 0 %;

HEX відсотків #EC1B34; СMYK - 0 %, 100 %, 74 %, 0 %.

 


Додаток 5
до регламенту

ЗРАЗОК ТА ОПИС
кольорів, які використовуються для оздоблення стін

1.Кольори для відтворення фону стін мають таке значення:

HEX - #FFFFFF; СMYK - 0 %, 0 %, 0 %, 0 %;

HEX - #45494E; СMYK - 30 %, 20 %, 0 %, 80 %;

HEX - #9ea0a1; СMYK - 2 %, 1 %, 0 %, 37 %;

HEX - #cfd0cf; СMYK - 0 %, 0 %, 0 %, 18 %;

HEX - #cfd3cd; СMYK - 2 %, 0 %, 3 %, 17 %;

HEX - #eadebd; СMYK - 0 %, 5 %, 19 %, 8 %;

HEX - #efebdc; СMYK - 0 %, 2 %, 8 %, 6 %.

2. Контрастні кольори для відтворення фону стін мають таке значення:

HEX - #703731; СMYK - 0 %, 51 %, 56 %, 56 %;

HEX - #3481b8; СMYK - 72 %, 30 %, 0 %, 28 %;

HEX - #468641; СMYK - 48 %, 0 %, 51 %, 47 %;

HEX - #faab21; СMYK - 0 %, 32 %, 87 %, 2 %;

HEX - #154889; СMYK - 85 %, 47 %, 0 %, 46 %;

HEX - #e75b12; СMYK - 0 %, 61 %, 92 %, 9 %;

HEX - #d14152; СMYK - 0 %, 69 %, 61 %, 18 %;

HEX - #EEc900; СMYK - 0 %, 16 %, 100 %, 7 %;

HEX - #73AАE1; СMYK - 49 %, 14 %, 0 %, 0 %;

HEX - #B89086; СMYK - 0 %, 22 %, 27 %, 28 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК №6  

ДО регламенту                         

ОПИС

вхідного пакету документів

 

  ___________________.                                               Реєстраційний №                 

       (дата)

                                                                                             __________________ 

(Назва або прізвище, ім’я по-батькові заявника )

                                                                                                                                 

(назва адміністративної послуги)

 

Перелік документів, що були надані заявником:

  1. ________________________________________________________
  2. ________________________________________________________
  3. ________________________________________________________

 

Спосіб повідомлення про результат отримання послуги

 

Спосіб передачі вихідного пакету документів

 

 

Підписанням цього Опису, я надаю згоду на обробку використання та зберігання моїх персональних даних, у межах необхідних для надання адміністративної послуги. Мені відомо про мої права визначені Законом України «Про захист персональних даних».

 

Заявник  ______________________    ______________   «___»___________20__р.

                                     (Прізвище та ініціали)                                   (підпис)

 

Адміністратор центру надання

 адміністративних послуг                      _________________               _________________

                                                                                                                                підпис                                                 (Прізвище та ініціали)

 

 —————————————————————————————————————–

 

Відмітка про отримання вихідного пакету документів.

Вихідний пакет документів: _____________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

______________________      _______________   «___» _______________ 20___р.

                 (Прізвище та ініціали)                                   (підпис)

 

 

 

 

 

 

Додаток 7 до

Регламенту

Лист  проходження

справи  _________

(є невід’ємною частиною справи)

 

Заявник:

 

 

Суб’єкт надання адміністративної послуги: ___________________________

_________________________________________________________________

 

Назва адміністративної послуги: ____________________________________

                                                                                                                    

 

  1. Відмітка про реєстрацію справи адміністратором

 

 

 

 

 

              дата                         № реєстрації                         П.І.Б. адміністратора     /       підпис      

  1. Відмітка про передачу справи до:                                                                                  

 (назва суб’єкта надання адміністративної послуги)

_______          ___________              _________________/__________

    дата                       термін розгляду                        ПІБ відповідальної ооби       /         підпис

  1. Відмітка про розгляд справи посадовою особою суб’єкта надання адміністративної послуги

Дата отри-мання справи

ПІБ виконавця, що розглядає справу

Дата та № оформлення результату

Результат

розгляду справи

 

 

 

 

 

 

 

  1. Відмітка про передачу вихідного пакету документів до Центру надання адміністративних послуг

                                               _____________         /___________

        дата                                                 П.І.Б. адміністратора       /       підпис      

  1. Відмітка про отримання результату справи суб’єктом звернення

 

___________ __________________________  /___________________

        дата                         П.І.Б. особи, яка отримала відповідь /               підпис

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

ДО Регламенту

 

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ

Рестр №

Дата реєстрації

Суб’єкт звернення (ПІБ фізичної особи або назва  юридичної особи, адреса та контактний телефон)

Назва адміністративної послуги

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Прізвище, ініціали, підпис та дата посадової особи суб’єкта надання про отримання звернення 

Дата отримання відповіді

Реєстраційний номер та дата документу

Дата видачі документа суб’єкту звернення

Відмітка про отримання документу суб’єктом звернення (ПІБ, підпис, дата)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь