Звіт про проведену роботу в галузі освіти ,культури, молоді , спорту та туризму

 ЗВІТ  про проведену роботу в галузі освіти ,культури, молоді , спорту та туризму Вознесенської  сільської ради у 2023 році

Діяльність відділу в звітній період здійснювалась в умовах правового режиму воєнного стану, спричиненого агресією російської федерації проти українського народу відповідно до плану роботи відділу.

За 2023 рік відділом було прийнято та опрацьовано 1384 од. вхідної кореспонденції, на 284 надано відповідь.  Підготовлено 60 проєктів розпорядженнь сільського голови, 32 проектів рішень сесії та 13 проекти рішень виконавчого комітету.

Проведено 7 нарад з керівниками закладів освіти, 5 з керівниками закладів культури.

Щоквартально проводиться моніторинг виконання закладами освіти вимог ст.30 Закону України «Про освіту», рекомендації надаються керівникам.

Відповідно до рішення виконавчого комітету ведеться Реєстр обліку дітей дошкільного  та шкільного віку громади.

Щомісяця здійснюється аналіз реєстру даних про здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти громади в базі ІСУО та АІКОМ для формування освітньої субвенції.

Сформовано замовлення на підвищення кваліфікації  педагогічних працівників  галузі освіти та культури  на 2024 рік.

Організовано роботу закладів освіти на отримання ліцензії для провадження освітньої діяльності за рівнями надання освітніх послуг.

Працівники відділу взяли участь у 12 семінарах.

Проведено атестацію 3 педагогічних працівників закладів освіти .

З перших днів повномасштабного вторгнення всі працівники нашої галузі активно та організовано долучились до волонтерського руху, перетворивши заклади на центри волонтерської активності, які чітко та централізовано координувалися відділом.

Працівниками закладів освіти та культури разом з учнями, батьками, громадськістю вдалося зробити чимало. Плетіння маскувальних сіток, розгрузок, в’язаних шкарпеток, оберегів, випічка домашніх смаколиків. 

Протягом року проведено благодійні акції і ярмарки  закладами освіти - 15 заходів.

Освіта

Освітній процес у 2022/2023 навчальному році здійснювався в умовах збройної агресії рф, тому одним із пріоритетів було: забезпечення належного рівня безпечності перебування здобувачів освіти та працівників в закладах освіти та належної якості освіти в умовах дистанційного навчання; збереження матеріально-технічної бази закладів освіти;  формування ефективної мережі, для забезпечення потреб здобувачів освіти;  забезпечення виконання заходів пожежної безпеки у закладах освіти.

Одним із важливих завдань у забезпеченні  дошкільної освіти є створення необхідних умов для забезпечення рівного доступу дітей віком від 3-х до 6(7) років  до якісної дошкільної освіти.

Мережа закладів дошкільної освіти громади у 2023 року складалась із 1  дошкільного закладу освіти та 1 структурний дошкільний підрозділ при закладі навчально-виховному комплексі, в яких, згідно списків виховувалось  64 дітей дошкільного віку.

У 2023 році  дошкільною освітою охоплено 64 дитини віком від 3 до 6 (7) років. Показник охоплення різними формами дошкільної освіти становить 98% від загальної кількості дітей, охоплення дітей 5 – річного віку - 100%.

У закладах дошкільної освіти працює 22 працівники, з них 11 педагогічних працівників.

 В закладах дошкільної освіти здійснюється забезпечення якісним, збалансованим харчуванням з виконанням натуральних норм та дотриманням санітарно-гігієнічних умов приготування та зберігання продуктів харчування. Організовано триразове харчування дітей, вартість у 2023 році - 55,00 грн. на день для дітей віком від 2-х до 3 років, 74,00 – від 3-х до 6 років.

В умовах війни значних змін зазнала і форма надання освітніх послуг мешканцям громади, адже збереження життя дітей стало пріоритетним. З цією метою на початку серпня 2022 року задля створення безпечного освітнього середовища на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з військовими діями на території громади, працівники відділу взяли участь у моніторингу 4 закладів освіти на наявність в них захисних споруд цивільного захисту.

Протягом року адміністрації закладів активно співпрацювали з батьками щодо залучення їх до освітнього процесу.

На кінець 2022/2023 навчального року у 3 закладах загальної середньої освіти Вознесенської сільської ради функціонувало 32 класи, в яких навчався 408 учнів. З вересня 2022/2023 навчального року в 32 класах 3 закладах загальної середньої освіти розпочали навчання 408 учнів. Середня наповнюваність класів складає – 12.7 учнів.

З метою створення комфортних умов для навчання дітей з особливим освітніми потребами заклади загальної середньої освіти громади оснащені пандусами. В Вознесенській ЗОШ І-ІІІ ступенів  створені належні умови для навчання 1 дитини  з особливими освітніми потребами у 4 класі. В цьому закладі  ресурсна кімната частково укомплектована обладнанням загального корекційного призначення.

Проводиться щотижневий моніторинг учнів з числа внутрішньо переміщених осіб. Так на кінець 2023 року кількість дітей цієї категорії склала 12 учнів.

З метою психологічної підтримки дітей та відновлення їх психоемоційного стану в умовах постійної воєнної агресії з боку російських окупантів, в закладах загальної середньої освіти громади проводилися індивідуальні та групові психологічні консультації для батьків та дітей.

Станом на 01 вересня 2023 року в закладах освіти громади працює 64 педагогічних працівників. З них – 3 сумісників, 53% педагогів закладів загальної середньої освіти громади мають вищу категорію, 26% - першу, 14% - другу, 7% - "спеціаліст".

Педагогічні колективи громади постійно прагнуть до підвищення свого професійного рівня, беручи участь в різних освітянських ініціативах.

У 2023 році відділом було видано 67 документів про здобуту освіту. З них   про здобуття базової середньої освіти – 37 та 30 - про здобуття повної загальної середньої освіти.

Одними із пріоритетних напрямків діяльності закладів загальної середньої освіти громади була робота з обдарованими дітьми.

45 учнів із 3 закладів прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, що становить 11% від загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти громади, в тому числі:

  • Богуславецький НВК ім.М.О.Максимовича – 12 учнів , що становить 11%;
  • Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 17 учнів, що становить 11%;
  • ЗЗСО І-ІІІ ступенів «Пальміра» – 16 учнів, що становить 11%;

Переможцями  ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  стали  24 учнів, що становить  53 % від загальної кількості учасників та 6% від загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти громади.

Для участі в IІІ етапі (обласному) Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів  визначено 3 переможців.

У Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської творчості імені Тараса Шевченка у ІІ етапі взяло участь 23 учасника з 4 закладів освіти, що становить  6 % від загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти громади, з них 21 переможець, показник 91%.

У Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської творчості української мови імені Петра Яцика у ІІ етапі взяло участь 8 учасників з 3 закладів освіти, що становить  2 % від загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти громади, з них 7 переможців, показник 88%.

 Невід’ємною складовою системою безперервної освіти є позашкільна освіта, спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

З 2023 року в громаді успішно функціонували 21 гуртків різного напряму при 3 закладах загальної середньої освіти , в яких виховується 272 дітей, що становить 67 % від загальної кількості дітей шкільного віку громади

Всі заклади мають доступ до мережі Інтернет та частково обладнані безпровідною локальною мережею Wi-Fi. Задля якісної організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання в умовах правового режиму воєнного стану у всіх закладах діють спеціальні платформи.

У закладах освіти функціонує 4 комп’ютерних класів, в яких наявні 35 ПК, 1 ПК на 3 учнів. Забезпеченість закладів мультимедійними  комплексами  – 53 % (наявні 25 МК), забезпеченність педагогічних працівників персональними комп’ютерною технікою  - 73 % (наявні 44 ПК,  потреба 16).

Протягом звітного періоду проводилась належна робота щодо реалізації принципів соціального захисту учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти громади. Зокрема, 5 дітям – сиротам надано одноразову грошову допомогу по досягненню 18-річчя на загальну суму 10,000 грн.(2000 грн. на 1 особу)

Господарча діяльність у 2023 році була спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, здійснення технічного нагляду за поточними ремонтами в установах, на нагляд за безаварійною експлуатацією будівель і об'єктів, опалювальних систем та інженерних споруд в закладах освіти, підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період та до нового навчального року, забезпеченню дотримання правил пожежної безпеки в закладах освіти.

Однак в закладах освіти необхідно і надалі модернізувати технічну інфраструктуру , провести ремонти шкільних їдалень, дообладнати харчоблоки у відповідності до системи НАССР, здійснити заходи з термомодернізації і енергозбереження  приміщень шкіл, привести їх у відповідність до сучасних санітарно-гігієнічних вимог та безпечних умов перебування, продовжити встановлення пожежної сигналізації  та виконання протипожежних заходів, модернізація найпростіших укриттів  в закладах освіти. Необхідне постійне оновлення матеріально-технічної бази дошкільних установ: придбання постільної білизни, посуду, техніки і обладнання, проведення ремонтів, влаштування протипожежних і охоронних систем сповіщення, систем блискавкозахисту.

Сучасне функціонування закладів освіти -  не тільки заробітна плата педагогів та кошти на захищені статті. Основне завдання – це надання якісних освітніх послуг, створення сучасного освітнього середовища, комфортних умов для  навчання учнів, у т.ч. і для дітей з особливими освітніми потребами.

                                                        Культура

 В Вознесенській територіальній громаді працюють 5 закладів культури.

Робота закладів культури Вознесенської територіальної громади спрямована на збереження і розвиток української національної культури, активізації діяльності закладів культури шляхом збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в  процесах  національно-культурного відродження, поліпшення їх матеріально-технічної бази.

Мережа культурних закладів є оптимальною, і при умові повноцінного функціонування спроможна забезпечити потреби населення громади у культурному обслуговуванні. Посадкова кількість місць -  1131.

         В громаді розвинена художня самодіяльність, як самовираження та реалізація творчих, професійних здібностей.

  В закладах культури громади, протягом 2023 року було проведено усього культурно - масових заходів – 111, кількість відвідувачів – 6421. У зв’язку з веденням воєнного стану в порівнянні з минулим роком кількість проведених масових заходів значно зменшилася.

Протягом  2023 року більшість заходів, які проводилися закладами культури, були до відзначення державних свят,  благодійні заходи, розважальні заходи для дітей, національно-патріотичного спрямування та благодійні заходи на підтримку внутрішньо переміщеним особам та збройним силам України. Всього в закладах культури  працює 9 спеціалістів та 5 технічних працівника.  

Робота сільських бібліотек громади   була спрямована на популяризацію книги і бібліотеки, задоволення запитів користувачів. Бібліотечний фонд становить 34070 примірників, протягом  2023 року надійшло 40 документів бібліотечного фонду, вибуло 3100 примірників.

В 5 сільських бібліотеках громади  зареєстровано 900 користувачів. Видано  1910 примірників. Бібліотека на селі є найбільш доступним культурним закладом для місцевої громади і виконує чимало місій. Це своєрідний довідковий, інформаційний та  освітній центр, місце реабілітації  соціально незахищених прошарків суспільства. Бібліотечні працівники підтримують народні традиції, постійно беруть участь в сільських, районних, обласних  фестивалях, конкурсах.

Всього в сільських бібліотеках  працює 4 спеціалістів. З них на ставку працює 1  спеціаліст, на 0,5 ставки – 3

         Матеріально-технічна база закладів культури майже не змінилась. Всі будинки культури та сільські клуби громади потребують капітальних та поточних ремонтів, заміни вікон та дверей, ремонту дахів, встановлення систем опалення, термомодернізації, придбання сценічних костюмів, музичних інструментів. Потребують оновлення сценічного одягу.

Створення нових комфортних публічних просторів в закладах культури  для  різних соціо-вікових груп жителів громади, задля забезпечення населення культурними послугами.

        До швидкісної мережі Інтернет підключено всі заклади культури та бібліотеки.

Потреба у оновленні комп’ютерного обладнання - 5 одиниць.

      Необхідно також покращити матеріально-технічну базу бібліотек, продовжити їх трансформацію у громадські центри (інформаційні, культурні, просвітницькі, соціальні) задля задоволення потреб якнайширшого кола населення та вирішення ряду завдань, які сьогодні постають перед суспільством.

Туризм

  Туристична галузь має велике значення для розвитку економіки та соціальної сфери громади. Сільський  туризм є одним з найбільш перспективних і ефективних напрямків культурного розвитку. Сучасний туризм функціонує в умовах конкуренції. В громаді розроблена та затверджена Програмам розвитку туризму Вознесенської сільської ради..

Кожна громада намагається пропагувати та популяризувати свою туристичну привабливість. В свою чергу, важливими факторами розвитку туристичної галузі громади є її природний та історичний потенціал.

Аналіз туристично-рекреаційних можливостей засвідчує, що Вознесенська громада має багатий природно-ресурсний потенціал та історичну спадщину, що є сприятливим місцем для розвитку туризму .

    Протягом року проведено 10 екскурсій до літературного музею Михайла Максимовича , липи Максимовича в с. Богуславець та до етнографічного музею Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступенів .

                                    Фізична культура і спорт

Спорт і фізична культура є органічною складовою національної економічної системи, об’єктом регулювання, фундаментом культурної політики громади.

Здоровий спосіб життя в цілому, фізична культура і спорт, зокрема, стають соціальним феноменом, об’єднуючою силою і національною ідеєю, що сприяє розвитку сильної громади і здорового суспільства.

Фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність громади спрямована на те, щоб органічно поєднувати зусилля держави, його урядових, суспільних організацій, установ і соціальних інститутів. 

Спорт на всіх своїх рівнях є універсальним механізмом оздоровлення людей, способом їхньої самореалізації, самовираження і розвитку, а також засобом боротьби проти асоціальних явищ.

Так протягом  року з метою організації рухової активності громадян, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та витривалості активного життя населення, профілактики захворювань і подолання їх наслідків в громаді реалізовувався проєкт «Активні парки – локації здорової України» .

 

Начальник відділу освіти,

здоровя, культури, молоді, спорту

та туризму Вознесенської сільської ради                         Валентина МОВЧАН

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь