Звіт про проведену роботу відділом соціального захисту населення

Звіт

про проведену роботу відділом соціального захисту населення виконавчого комітету Вознесенської сільської ради за 2023 рік

 

      Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Вознесенської сільської ради (далі-Відділ) забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення територіальної громади.

       Пріоритетом  у роботі Відділу є якість, вчасність та повнота надання соціальних послуг уразливим категоріям населення. Забезпечення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, їх раннє виявлення.

       Діяльність щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, формування та виконання місцевих програм соціальної підтримки провадиться Відділом та охоплює:

–          консультування з питань застосування законодавства щодо соціальної допомоги, житлових субсидій, надання пільг, компенсацій за догляд (надання соціальних послуг), отримання засобів реабілітації, захисту прав дитини, опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена, надання соціальних послуг, з інших питань, пов’язаних із соціальною підтримкою населення;

–          визначення потреб громади в соціальних послугах;

–          прийняття рішень про організацію надання соціальних послуг;

–          виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

–          організацію надання соціальних послуг відповідно до потреб громади;

–          призначення та виплату одноразової допомоги та компенсацій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади;

–          розв’язання питань надання за рахунок коштів місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням громадян у випадках, передбачених законодавством (у тому числі одиноких);

–          забезпечення захисту прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена;

–          забезпечення ведення обліку багатодітних сімей;

–          вжиття заходів реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства, у тому числі організацію надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми;

–          вжиття заходів щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації;

–          визначення потреби громади у надавачах соціальних і реабілітаційних послуг, у тому числі особам з інвалідністю, залежно від потреб громади у відповідних послугах, а також підготовку необхідного обґрунтування для прийняття рішення про створення або залучення відповідних надавачів;

–          планування соціальних послуг і видатків на їх надання, підготовку відповідних пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проекту бюджету об’єднаної територіальної громади;

–          моніторинг, оцінювання якості надання соціальних послуг;

–          проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення, спрямованої на: підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, жорстокому поводженню з дітьми, а також запобігання та протидії домашньому насильству;

–          формування сімейних цінностей, почуття причетності до розв’язання важливих соціальних завдань об’єднаної територіальної громади.

 

 

    В громаді діють  Програми:

Комплексна програма соціального захисту населення «Турбота» на 2023-2025 роки затверджена рішенням сесії Вознесенської сільської ради від 22.12.2022 року №32-6/VIII

Враховуючи чисельні звернення громадян за наданням адресної допомоги пов’язаної з тяжким матеріальним станом, виходячи з бюджетних можливостей сільської ради, визначено найбільш вразливі категорії громадян, які потребують запровадження інших видів соціальної допомоги та порядок її надання.

            За 2023 рік за індивідуальним зверненням громадян  надана матеріальна допомога – 154 особам. З сільського бюджету громади профінансовано 471 000,00  грн.

з них :

  • надання одноразової грошової допомоги призваним на військову службу до Збройних Сил України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації  проти України- 339 000,00 грн. (113 осіб)
  • надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які зазнали поранень під час  виконання бойових завдання із захисту територіальної цілісності та Незалежності України внаслідок збройної агресії проти України з боку російської федерації – 20 000,00 грн. (2 особи)
  • надання одноразової матеріальної допомоги на поховання родичам учасників бойових дій, які загинули під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та Незалежності України внаслідок збройної агресії проти України з боку російської федерації –30 000,00 грн. (2 особи)
  • надання матеріальної допомога хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз -1500,00 грн.            (3 особи)
  • надання матеріальної допомоги на лікування із важкими захворюваннями:

онкохворі – 46 000,00 грн. (23 особи)

       орфанні захворювання -15 000,00 (1 особа)

   - надання допомоги соціально-незахищеним категоріям населення на лікування згідно  довідки ЛКК про потребу в дороговартісному лікуванні -2 000,00 грн. (2 особи)

   -  надання адресної одноразової матеріальної допомоги учасникам ЧАЕС, вдовам -3 000,00 грн. (6 осіб)

   -  надання допомоги на поховання родичам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни ( учасники бойових дій ВВВ) – 1 000,00 грн. (1особа)

   - виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі  згідно Постанови КМ №859 від 23.09.2020 року – 113 639,26 грн.       (4 особи)

З обласного бюджету:

  • Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, загибель (смерть) яких пов’язана з проведенням АТО/ООС та із здійсненням заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави  у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України згідно обласної Комплексної програми «Турбота» на 2021-2027 роки (зі змінами) рішення Черкаської ОДА від 24.12.2020 р. №4-5/VII – 450 000,00 грн. (9 осіб)

 

       Комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей, на 2023-2027 роки затверджена рішенням сесії Вознесенської сільської ради № 43-3/VIII від 05.10.2023

Згідно вказаної програми проводиться виплата щорічної одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, загибель (смерть) яких пов’язана із здійсненням заходів, необхідних для забезпечення оборони України,  та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року по 12 000,00 грн. на сім’ю.

 За 2023 рік  виплачена допомога 9 сім’ям на загальну суму 108 000,00  грн.

 

            Відповідно до Постанова КМУ від 20.03.2022 № 332 відділом соціального захисту населення  здійснювалася робота щодо взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. За 2023 рік зареєстровано 94 внутрішньо переміщені особи на території Вознесенської ТГ.  

             З початку воєнних дій на території громади було зареєстровано 614 внутрішньо переміщених осіб. На сьогоднішній день проживають 177 внутрішньо переміщених осіб.

            З метою забезпечення потреб та здійснення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Вознесенської ТГ надавалася гуманітарна допомога від благодійного фонду Товариства Червоного Хреста України та від Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА.

             Відповідно до Порядку формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг»  від 27 січня 2021 р. № 99 (зі змінами) начальник  відділу виконує  функції реєстратора, яка приймають рішення  щодо включення документів/відомостей про надавача соціальних послуг до Реєстру чи повернення поданих документів на доопрацювання.

            Згідно зі зверненнями осіб з інвалідністю, мешканців громади, для отримання технічних засобів реабілітації приймалися документи, та передавалися до Управління соціального захисту населення Золотоніської РДА. Всього було передано 7 особових  справ.

            Згідно з Постановою КМУ № 1074 від 20.10.2021, Постановою № 859 від 23.09.2020  відповідно до поданих заяв та документів оформлялася та   надавалася компенсація за  надання соціальних послуг фізичним особам - мешканцям громади  на    непрофесійній основі.

             Постійно обновлювався банк даних дітей пільгової категорії, багатодітних та малозабезпечених сімей, які потребують особливої соціальної підтримки.

             Здійснювались заходи в межах повноважень відділу у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків.

             Спеціалістами соціального захисту населення велася реєстрація актів факту вчинення насильства в сім’ї . У 2023 році було зареєстровано та опрацьовано  39 актів про вчинення домашнього насильства. Для оформлення яких здійснювалося відвідування цих сімей та проводилася з заявниками та їх кривдниками інформаційно-профілактична робота на врегулювання конфліктів.

     Згідно з Правилами опіки і піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України 26.05.99 №34/166/131/88 та листа Міністерства соціальної політики України від 04.10.2017 р. N 19467/0/2-17 «Про ведення особових справ недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, органами опіки та піклування» були сформовані особові справи недієздатних осіб, які знаходяться під опікою та мешкають на території Вознесенської сільської ради. За 2023 рік проведено одне засідання опікунської ради та затверджений висновок опікунської ради виконавчим комітетом Вознесенської сільської ради про рекомендацію опікуна.

            Відділом забезпечувалося ведення обліку осіб, які зверталися з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, надавалася допомога у оформленні документів цим особам.

        Суб’єкти, що надають соціальні послуги мешканцям населених пунктів ОТГ:

Комунальна установа «Центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) Вознесенської  сільської ради».                                                                                   

Протягом 2023 року надавалися соціальні послуги:

25- стаціонарний догляд;

57 – догляд вдома;

9 – соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

1- соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавленого батьківського піклування;

 

            З метою планування та координації соціальної роботи в громаді проводяться засідання відділу соціального захисту населення та Служби у справах дітей. Під час засідання обговорюються нагальні проблеми соціального захисту населення та забезпечення прав дітей у Вознесенській ТГ.

            Відділом соціального захисту населення відповідно до чинного законодавства України та  графіків надавалися до Черкаської ОДА, Золотоніської РДА, Управління соціального захисту населення Золотоніської РДА та департаменту соціального захисту населення  Черкаської ОДА щомісячні, щоквартальні, піврічні та річні звіти. Особові справи заявників вчасно передавались до управління УСЗН та ПФУ.

    Працівниками відділу постійно  проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення Вознесенської ТГ з питань, що стосувалася компетенції відділу.

 

Одноразові матеріальні допомоги за 2023 рік
   
№ п/п Вид допомоги Пальміра Канівщина Вознесенське Богуславець Синьооківка Привітне Сума допомоги
1 На лікування (онкохворі) 2 0 7 13 1 0 2000,00
2 На лікування (ЛКК) 1 0 1 0 0 0 1000,00
3 На лікування (орфанні) 0 0 1 0 0 0 15000,00
4 Гемодіаліз 0 0 2 0 1 0 5000,00
5 Мобілізовані  16 2 44 29 16 6 3000,00
6 Мобілізовані (поранення) 1 0 0 1 0 0 10000,00
7 На поховання військового 0 0 5 3 1 0 15000,00
8 Вдовам ЧАЕС 1 0 5 0 0 0 500,00
9 На поховання УБД ВВВ 0 0 1 0 0 0 1000,00
10 Щорічна виплата ЧСЗ          (к-ть сімей) 1 0 6 1 1 0 12000,00
  Всього виплачено 75500,00 6000,00 322500,00 180000,00 82000,00 18000,00 684000,00
                 
                 
  Начальник відділу соціального       захисту населення            
    Людмила  МОРОЗ

 

 

 

Начальник відділу соціального захисту населення                                       Людмила МОРОЗ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь